ISO 9001

ISO 9001 har kommit att bli den nya globalt erkända referensstandarden för certifiering av kvalitetsledningssystem i organisationer inom alla produktionsområden och av alla storlekar.

ISO 9001 fokuserar på följande faktorer vid implementering av ett ledningssystem:

  • kunden och dennes fullständiga belåtenhet;
  • företagets vision som en uppsättning nära förknippade processer avsedda att tillhandahålla produkter som konstant motsvarar de fastställda kraven;
  • vikten av att sträva efter kontinuerlig förbättring av prestandan.

Kvalitetsledning är att hantera effektiviteten för företagets interna processer genom:

  • kunskap om samt skötsel och övervakning av processerna;
  • förmågan att använda personalresurser;
  • att fokusera på den högsta företagsledningens centrala betydelse. 

 

 


back Certifikat
lg md sm xs