Märkning av massivt trä

CE-märkningen är ett märke som tillverkaren själv måste förse vissa typer av produkter med för att visa att de grundläggande kraven för marknadsföring och användning inom EU uppfylls.  

CE-märkningen betyder "Conformité Européenne” och anger att produkten som bär märket överensstämmer med grundläggande krav i direktiv gällande säkerhet, folkhälsa, konsumentskydd, etc. 

Holzhof har kontrollerat sina tillverkningsprocesser enligt vad som förutsätts i CPD 89/106/EEG. Det betyder att tillverkaren marknadsför dessa byggprodukter med utgångspunkt i att de överensstämmer med kraven i standard SS-EN 14081-1. 

Nedan anges egenskaper för byggprodukter i trä som Holzhof s.r.l. kommer att CE-märka genom egen certifiering eller som företaget kommer att bearbeta/omvandla:

 

 Träarter

Gran, PCAB (picea abies), Gran, WPCA (röd och vit), Lärk (larix decidua), Tall, PNSY (pinus silvestris) 

Ursprung

CNE Europa: Österrike, Finland, Sverige, Norditalien (Alpkedjan)

Visuell sorteringsklass DIN 4074-1

S7

S10

S13ad

Hållfasthetsklass

C16

C18

(Endast PCAB, PNSY)

C24

C30

Sortiment

BALKAR OCH PLANKOR

Mått

Längd (m):

0-13

Bas (cm):

2,2-20

Höjd (cm):

4- 20

Ytbehandling

Sågad, hyvlad och borstad, tillyxad

Fuktinnehåll

Dry graded < 20%

Naturlig beständighet

SS-EN 350-2

Gran: 5

Lärk: 5

Tall: 5

Reaktion på brand

D-s2, d0

Tillåtna måttavvikelser

SS-EN 336

Metod för dimensionsmätning av sågat virke enligt SS-EN 1309-1.

Toleransklass är klass 1.

 

 

Certifikat SS-EN 14081back Certifikat
lg md sm xs