UNI ISO 45001

Certifieringen  UNI ISO 45001 innebär att ett företag frivilligt tillämpar ett system som säkerställer lämpliga kontroller av säkerhet och hälsa för arbetare och alla andra personer (leverantörer, underleverantörer, kunder, konsulter), samt ytterligare överensstämmelse med gällande lagar. 

Fördelar med UNI ISO 45001 certifiering är:

  • att överensstämmelse med lagar kontrolleras och bevaras samt att säkerhet och hälsa på arbetsplatserna övervakas;
  • att företaget får tillgång till ett verktyg som fungerar som stöd vid beslut gällande investeringar eller tekniska förändringar;
  • att företaget får ett verktyg för att skydda sina tillgångar;
  • att en systematisk och fastställd strategi i nödsituationer orsakade av olyckor och incidenter kan garanteras;
  • att företagets relation och kommunikation med myndigheter förbättras;
  • att kunden får en mer positiv bild av företaget.

Systemet  UNI ISO 45001 är ett användbart verktyg för företaget eftersom det kan åskådliggöra ledningens och personalens åtagande att förebygga och kontrollera risker (även i fall av en olycka). Systemet kan dessutom vara en ekonomisk investering, både vad gäller minskade försäkringspremier och minskat antal olyckor på arbetsplatsen.

Systemet är samtidigt ett redskap för att på bästa sätt skydda såväl personalens som verksamhetens ”hälsa och säkerhet”.

 

Holzhof s.r.l. Har certifierats för kategori EA 23e som innebär tillverkning av möbler och inredning, samt för klass EA 28a som rör konstruktions- och underhållsföretag. Framför allt den sistnämnda kategorin medför att certifieringsorganets granskning utökas till att gälla även utomhusinstallationer. Granskningen säkerställer överensstämmelse med bindande förordningar gällande hälsa och säkerhet samt med standardiserade interna procedurer.

 
 


back Certifikat
lg md sm xs