Robinia Pseudoacacia

Robinia, även kallad falska akacia, är en trädväxt med ursprung i Nordamerika som kom till Europa för 400 år sen och bredde ut sig på bred front.

 

Isolerade träd som odlas i parker och trädgårdar kan leva i upp till 200 år. I skog kommer däremot åldertecknen mycket tidigare, innan trädet har hunnit bli ett sekel gammalt.

 

Artens snabba spridning främjades ursprungligen av människan som värdesatte trädet inte enbart för träet, utan även för dess förmåga att producera nektar och för dess skönhet. Robinian kan skryta med många fördelar, bland annat en förmåga att tåla svåra väderförhållanden, en rik och väldoftande blomning och en snabb tillväxt.

 
 

Robiniaträ är samtidigt mycket elastiskt, beständigt och motståndskraftigt mot plötsliga klimatförändringar (fukt/torka). Träets färg är väldigt varierad och tenderar att förmörkas vid förångning. Lämpar sig väl för bearbetning, ytbehandling och polering.

 

Tack vare dessa egenskaper kan träet enkelt ersätta exotiska trädarter vid olika typer av användning, och på så sätt dämpa avskogningen i tropiska områden (Sydamerika, Asien och Afrika). Robiniaträet torkar mycket långsamt och har dessutom en hög värmeeffekt och låg vattenhalt i färskt tillstånd.

Robiniaträets specifikationer, framför allt dess hårdhet och det faktum att det absorberar mycket lite vatten (se det sammanfattande schemat nedan) medverkar till att öka dess motståndskraft och på så sätt förlänga medellivslängden. Dessa egenskaper gör det samtidigt ganska komplicerat att färgsätta/måla de olika komponenterna eftersom färgen fäster vid det yttersta skiktet på den behandlade delen, men når inte hela vägen in i träets porer. Därför är det möjligt att färgbehandlingen måste upprepas för att bevara skönhet och glans intakta. 

 
 
TRÄDETS DELAR: BEARBETNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 
 

Standard SS-EN 350-2, ”Trä och träbaserade produkters beständighet - Naturlig beständighet för massivt trä” fastställer, för de träarter som är av störst intresse på den europeiska marknaden, indikationer gällande massivt träs naturliga beständighet mot svamp, insekter och marina organismer. Standarden tillhandahåller också information om träets impregnerbarhet och om splintvedens bredd och densitet. Baserat på denna standard kan Robiniaträ utan problem används i naturligt skick för framställning av strukturer för utomhusbruk, framför allt eftersom det är det enda europeiska träslaget med beständighetsklass 1-2.

 

Nedanstående tabell anger Robiniaträets beständighet i jämförelse med andra träarter:

 
 

TRÄART

BESTÄNDIGHETSKLASS

(naturlig, mot svamp)

i enlighet med standard SS-EN 350-2

BESTÄNDIGHET

(naturlig, mot svamp)

i enlighet med standard SS-EN 350-2

Teak
1

mycket beständigt

Robinia
(falsk akacia)
1-2

mycket beständigt-beständigt

Äkta kastanj (Castanea sativa)
Ek (Quercus robur)
Red Cedar - Redwood
2

beständigt

Lärk (Larix decidua mill.)
Douglasgran
Tall (Pinus Sylvestris L)
3-4

måttligt beständigt-lågt beständigt

Gran (Picea Abies)
Silvergran (Abies alba mill.)
4

ågt beständigt

Bok (Fagus sylvatica L.)
Ask (Fraxinus Excelsior L.)
5

Inte beständigt

 
 
 
MEKANISKA SPECIFIKATIONER
 

Robiniaträet är extremt beständigt mot belastning och böjning och utomordentligt motståndskraftigt mot dynamisk belastning.

 

Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan Robiniaträ och andra träarter.

 

Genomsnittliga specifikationer vid 15% fuktighet för de vanligaste trämaterialen

 

TRÄARTER

d
Densitet
σc
Tryckhållfasthet parallellt med fiberriktningen
N/mm2
σ
Skjuvhållfasthet parallellt med fiberriktningen
N/mm2
σt
Draghållfasthet parallellt med fiberriktningen
N/mm2
σf
Böjhållfasthet 
N/mm2
Ef
Elasticitetsmodul vid böjning  
N/mm2
Gran
Picea Abies
470
40
2,5
80
24
11.000
Kastanj
Castanea Sativa mill.
600
48
4,0
100
88
12.500
Ask
Fraxinus excelsior L.
690
52
12,8
165
120
13.400
Lärk
Larix deducia mil.
590
56
8,7
85
96
13.000
Tall
Pinus Sylvestris L.
520
55
6
104
100
12.000
Ek
Quercus robur
690
61
11
90
88
11.700

Robinia 
Pseudoaccacia

770
73
16
148
150
14.800
Teak
640
72
8,3
119
148
13.000
 
 
Robiniaträ används allt mer vid tillverkning av lekplatsstrukturer och inredning till rekreationsområden, och tack vare dess speciella form med naturliga och ojämna kurvor blir alla enskilda strukturer helt unika. 
 
 

Lekredskap som tillverkas av robiniaträ installeras ofta över ett löst lager stötsäkert material som t.ex. bark, som dock kan visa sig vara relativt korrosivt med tiden.

Därför föredrar Holzhof att fästa de bärande trästrukturerna till beslag, utan att  gräva ner dem under jord.

 

Under normala och typiska miljöförhållanden kan denna metod öka träets beständighet upp till 3 gånger jämfört med vad som fastställs i standard SS-EN 350-2. 

 
 
 
ROBINIATRÄ
 

En korrekt användning av Robiniaträ innebär att barken alltid måste avlägsnas innan någon bearbetning påbörjas. Det är också viktigt att avlägsna all splintved eftersom:

 

• den är mer utsatt för angrepp från svamp och insekter

• den ruttnar snabbare

• den tenderar att lossna från den underliggande kärnveden

• Därför använder Holzhof endast kärnved vid framställning av sina produkter. Faktum är att kärnved:

• inte utsätts för attacker från svamp och insekter

• har hög motståndskraft och beständighet

• kan användas även utan impregnering eller andra skydd

 
 
 
 
lg md sm xs