Gummiasfalt Playlastic®

GUMMIASFALT ”PLAYLASTIC"

 

Platsgjuten gummibeläggning har under de senaste åren visat sig vara en mycket viktig nyhet inom lekplatssektorn.  Ytterligare ett framsteg inom lekens magiska värld som medför att golvet inte längre förpassas till att enbart fungera som skydd, utan blir en del av leken. Tekniken med gummiasfalt ger oändliga möjligheter att variera färger och skapa olika former och tredimensionella figurer, även på asfalterade eller betongbelagda ytor med tjocklek på minst 6-10 cm. Gummiasfalt kan till och med användas på ytor med lutning på upp till 45°, något som fram till nu varit opraktiskt och krävt att man använt sand, grus, bark eller en klassisk klinkerliknande beläggning. Genomsläpplig betong eller asfalt är de material som fungerar bäst att belägga med denna typ av golv. Om dessa material inte finns tillgängliga kan man använda standardmaterial, under förutsättning att bottenplattan placeras med en lutning på minst 1%.

Den platsgjutna gummiasfalten överensstämmer med gällande standarder (SS-EN 1177) och installeras i ett enda gjutstycke för ett jämnt resultat utan skarvar. Den plana ytan når alla den berörda sport- eller lekytans hörn och vinklar utan några avbrott. Eftersom det inte förekommer några arkitektoniska hinder är gummiasfalten lämplig även för funktionshindrade eller rullstolsburna barn. Risken för olyckor minimeras tack vare de halkskyddande egenskaperna som bevaras även vid hög fuktighet. Materialet kräver inget särskilt underhållsarbete och är mycket ljuddämpande - perfekt för lekparker i stadskärnor eller i närheten av bostadshus.

Materialet som golvet framställs med är helt giftfritt, kommer från återvunnet och naturligt råmaterial, kan återvinnas på nytt efter användning och ger en livskraftig produkt som står emot de mest skilda klimatförhållanden. Materialet garanterar dessutom en konstant elasticitet på hela ytan. När gummiasfalten väl gjutits på plats behöver driftansvarig inte utföra något speciellt underhållsarbete. Vid behov kan ytan enkelt tvättas med en vattenstråle vid medelhårt tryck, för att säkerställa den optiska effekten och lämpliga hygieniska villkor (till skillnad från sand och jord som kan smutsas ner av oövervakade djur). Till skillnad från andra stötdämpande underlag kan detta inte flyttas eller avlägsnas av obehörig personal, vilket ger möjlighet att hålla nere kostnaderna under många år.  Gummiasfalt som installeras under en rutschkana eller en gunga förhindrar att det bildas gropar som annars är typiska under dessa strukturer, just på grund av den upprepade kontakten på samma punkt.

Tack vare möjligheten att blanda färger och effekter kan underlaget i sig utgöra en rolig lek. Det kan också användas för att markera olika användningsområden i parken, som t.ex. en avgränsning mellan lekpark och sportutrymme.  Som vi redan nämnt är detta en produkt som är anpassad för plan, böjd eller något lutande mark. Den kan installeras i ett senare skede än själva lekplatsen och anpassar sig utmärkt till allt från enkla parker till temaparker som framställts med utrustning av olika typer av material (trä, aluminium, stål, etc.). Vid behov kan eventuella delar som utsatts för skada (nästan alltid orsakad av medveten vandalism och inte slitage) isoleras och byggas upp igen när som helst.

Holzhofs installationsteam består av högkvalificerad, kompetent och kunnig personal med lång erfarenhet i branschen. Våra specialiserade operatörer deltar flera gånger om året i utbildnings- och fortbildningskurser som organiseras av de mest välrenommerade certifieringsorganen. De kan uppvisa intyg på att de deltagit på kurserna och har tillgång till modern och innovativ teknisk utrustning för framställning av platsgjuten gummiasfalt.

Kontakta vår marknadsföringsavdelning för ytterligare information eller för en personlig offert.

 
 


back Material
lg md sm xs