Trä

Det virke som Holzhof använder, oavsett om det är fyrkantigt eller runt, kommer framför allt från certifierade skogar varav de flesta ligger i norra Sverige. Träet behandlas direkt på vår anläggning genom tekniker med tryckimpregnering i autoklav, som tillämpas först efter att alla övriga moment (som t.ex. skärning eller bearbetning av stycket) har fullföljts. Faktum är att det bara är denna teknik som kan säkerställa att behandlingen med vattenlösliga salter impregneras jämnt genom materialet och - i kombination med de högkvalitativa produkter vi använder - gör det extremt motståndskraftigt mot aggressiva klimatförhållanden och parasitattacker, samtidigt som dess kvalitativa egenskaper bevaras under lång tid. Impregneringen sker i enlighet med föreskrifterna i gällande och relevant europeisk standard, SS-EN 351-1.

 


back Material
lg md sm xs