Planering

Planeringsfaserna inleds långt innan ett projekt förverkligas i 3D. Först och främst måste man fastställa vilka specifikationer parken eller området ska ha, vilket sker med utgångspunkt i vilken typ av användare som kommer att utnyttja parken/området mest. Små områden på skolor och förskolor eller stora områden mitt i naturen eller i närheten av shoppingområden? Kommer området att användas framför allt av små barn i sällskap med vuxna eller barn som redan är vana att ta sig fram på egen hand? Holzhof har svaret på alla dessa frågor och kan tack vare sina tekniska resurser erbjuda anpassade lösningar som tagits fram i enlighet med kundens behov och önskemål.
På lekplatser som använder produkter från Holzhof finns det alltid utrymme för er egen kreativitet som backas upp av vår fyrtioåriga erfarenhet.

lg md sm xs