Service

Vår interna personal deltar regelbundet i fortbildningskurser om produktsäkerhet och underhåll som hålls av kvalificerade organisationer som exempelvis Tüv Sud. Holzhof vill erbjuda sina kunder en noggrann och grundlig service, med start från personalens utbildning. Förberedelse och kompetens utmärker alla faser i vårt företags utveckling, från planering till försäljning av produkten, inklusive de nödvändiga installations- och produktionsfaserna med kvalitetsstandarder som alltid är av allra högsta nivå. 

lg md sm xs