FLL-BSFH

Lekplatskontrollant som certifierats enligt standard DIN SPEC 79161

 

Det tyska standardiseringsinstitutet (DIN) och mer exakt den kommission som ansvarar för sportutrustning har, på begäran av Organisationen för tillverkare av lekplatsstrukturer (BSFH), fastställt enhetliga krav gällande lekplatskontrollanters kompetens. Den auktoriserade myndigheten har också fastställt en lista över kontroller som ska tillämpas under den årliga huvudbesiktningen av lekparken liksom under den allmänna kontroll som genomförs efter att en ny lekplats installerats.

I enlighet med vad som fastställs i standarden kan utbildningsinstitutionerna FLL och BSFH erbjuda en djupgående förberedelse för lekplatskontrollanter, samt en sluttentamen för att utvärdera kunskaperna. 

Vi är därför mycket stolta över det faktum att en av våra ägare, Gottfried Malleier, godkändes på tentamen i Tyskland år 2013. Han kan sedan dess benämna sig “lekplatskontrollant som certifierats enligt standard DIN SPEC 79161”. 

 

 

 

 back Certifikat
lg md sm xs