FSC®

SÖK FSC®-PRODUKTER

 

FSC®-CERTIFIERING

FSC®-certifieringen, Forest Stewardship Council® är den viktigaste garanten gällande träets ursprung. Det är ett internationellt certifieringsprogram som säkerställer att det råmaterial som använts för att framställa en träprodukt kommer från skogsbruk som följer strikta miljörelaterade, sociala och ekonomiska standarder.

 

SPÅRBARHETSSYSTEM

Utöver certifiering av skogsförvaltningen tillhandahåller FSC® även certifiering av företag som bearbetar material som certifierats genom hela tillverkningskedjan. Detta kallas spårbarhetscertifiering (Chain Of Custody) och ger företag möjlighet att bearbeta och sälja sina produkter med FSC®-märkning.

FSC®-certifikatet säkerställer ett socialt och miljörelaterat skydd av skogsbruken i kombination med ekonomiska aspekter, i syfte att garantera att träprodukterna kommer från skogsbruk som förvaltas på korrekt och ansvarsfullt sätt.

 

PRINCIPER SOM FÖLJS MED FSC®-MÄRKT SKOGSFÖRVALTNING

För att ett skogsbruk ska kunna certifieras enligt FSC® måste minst nedanstående principer och kriterier uppfyllas:

1. Lokala och nationella lagar samt internationella avtal och överenskommelser ska följas.

2. Rättigheter och ansvar för innehav och nyttjande av mark och skogsresurser ska erkännas och respekteras.

3. Urfolkens rättigheter ska erkännas och respekteras.

4. Arbetarnas och lokalsamhällenas rättigheter (säkerhet på arbetsplatsen, social och ekonomisk välfärd) ska respekteras.

5. Ett effektivt nyttjande av skogens mångfald av produkter och miljörelaterade och sociala förtjänster ska främjas.

6. Biologisk mångfald, naturvård, ekologiska funktioner och skogens karaktär ska bibehållas.

7. En skötselplan för skogen, anpassad efter ingreppens skala och intensitet och med klara och långsiktiga mål, ska upprättas.

8. Skogstillstånd, skötselåtgärder och därvid förbundna konsekvenser ska följas upp och utvärderas.

9. Skogar med stor miljörelaterad, social eller kulturell betydelse och höga bevarandevärden ska bibehållas.

10. Plantageskogar ska skötas i enlighet med föregående principer, för att minska utnyttjandet av naturskog och främja deras bevarande.

 

Produkter som på begäran kan framställas med FSC®-certifierat trä:

 

Under lekredskap och lekredskap stadsinredning sfinner du de produkter som på begäran kan tillverkas av FSC®-certifierat trä.

 

De produktgrupper som är aktuella för denna typ av certifiering är:

UTOMHUSMÖBLER

Lusthus

Paviljonger

Carportar

 

Bågformade ingångar

Golvbeläggning

Gallerväggar

 

Spontade paneler

Insynsskydd

Blomlådor

 

Trädgårdshus

Hammockar

Bord och bänkar

 

Bänkar

Papperskorgar

Anslagstavlor

 

Cykelställ

Grovt sågat virke

Bjälkar i lamellträ

 

Bjälkar i bi-lamellträ

Miljöstationer

Bullerskydd

       

STAKET

Staket

Trädgårdshus

 
       

LEKREDSKAP

Lekstugor

Gungbrädor

Gungor

 

Linbanor

Hinderbanor

Lekstrukturer

 

Sandlådor

Statiska lekredskap

Temastrukturer

       

SVARVAT TRÄ

Runt trä

Halvrunt trä

 
       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifierat enligt FSC®

 


back Certifikat
lg md sm xs