SOA

SOA-certifikatet har kommit att bli ett ovärderligt verktyg för underentreprenörer som avser delta i offentliga upphandlingar för betydande offentliga arbeten. Intyget garanterar dessutom att de SOA-certifierade företagen uppfyller sina skattskyldigheter, att de besitter tekniskt yrkeskunnande, att de inte är föremål för straffrättsliga förfaranden samt att de besitter bankreferenser. Dessa är grundläggande krav som alla företag måste uppfylla för att kunna etablera sig på den offentliga och den privata marknaden. Dessutom måste vissa operativa förmågor inom specifika kategorier kunna påvisas. Det innebär att ett företag måste kunna visa att deras arbete fullföljts med goda resultat och att de har tillgång till nödvändig utrustning för att kunna verkställa arbetet på korrekt sätt.

 

Holzhof faller inom kategori OS24 “Offentliga grönområden och inredning för stadsmiljöer” med klassificering I.

 

SOA-certifikatback Certifikat
lg md sm xs